Projekt wnętrza domu typu nowoczesna stodoła

Założenia:

Projekt wnętrza typu nowoczesna stodoła, zakładał rozbudowę istniejącego budynku, oraz dostosowanie go do istniejących wymagań warunków technicznych. Istniejący dom został zaprojektowany w formie nowoczesnej stodoły. Dom został powiększony o ok. 50m2 czyli salon. Projekt wnętrz domu typu stodoła.

Zakres projektu: 

  • Projekt budowlany rozbudowy budynku,
  • Procedury formalnoprawne związane z pozwoleniem budowalanym
  • Projekt wnętrz całego domu.

 

Wyzwania:

  • Połączenie starego budynku z nowym
  • Uporządkowanie spraw formalnoprawnych związanych z istniejącym budynkiem
  • Koordynacja międzybranżowa
  • Uzyskanie efektu wow bez wysokiego budżetu

Układ Funkcjonalny Domu

Układ Funkcjonalny domu
Układ Funkcjonalny domu

Bryła budynku

Zadzwoń do nas